บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้ชื่อ “กระเบื้องตราลูกโลก” มาเป็นเวลานานหลายทศวรรษ โดยตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมานั้น บริษัทได้ผลิต สินค้าต่างๆ หลากหลายชนิดสู่ตลาดวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องคอนกรีต ไม้ฝา กระเบื้องแผ่นเรียบ และ อิฐบล็อกปูพื้นถนน นอกจากนี้ ในการดำเนินการของบริษัทยังได้พิถีพิถันในเรื่องของ คุณภาพสินค้า และ บริการ การคิดค้นผลิตภัณฑ์ และ กระบวนการผลิตใหม่ เพื่อตอบสนองความ ต้องการของตลาด และ ผู้บริโภค ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
คุณภาพของสินค้า และบริการ
บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด ได้คำนึงถึงคุณภาพทั้งสินค้า และบริการเป็นหลัก ซึ่งทางบริษัทได้มีกระบวนการต่างๆ ผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และบริการของทางบริษัทอย่าง สม่ำเสมอในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ส่วนผสม กระบวนการผลิต การขนส่ง ตัวผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาด จนถึง การบริการของกลุ่มพนักงานของบริษัท นอกจากนี้ การได้มาซึ่งมาตรฐานในตัวสินค้า และการ บริการที่ดี ต้องมาจากรากฐานในการดำเนินการ โดยทางบริษัท ได้มีการจัดอบรมพนักงาน และตรวจสอบมาตรฐานของบุคลาการภายในเพื่อให้สินค้าและบริการของทางบริษัทตอบสนอง ความต้องการ และ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคมากที่สุด
การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ
โดยทางบริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด ได้ตระหนักถึงปัจจัยในเรื่องเวลา และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาเหตุ ของการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้บริโภค และสภาวะต่างๆ ในสังคม ทำให้การคิดค้น และ นำเสนอสิ่ง ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดเป็นสิ่งสำคัญ โดยการค้นคว้า และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในเรื่องตัว ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และกระบวนการดำเนินงาน ล้วนเป็นสิ่งที่บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนา เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพใน การตอบสนองความต้องการของตลาด และเพื่อความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
ข่าวประชาสัมพันธ์
สามารถติดตามข่าวสาร ข้อมูลของ สินค้าโอฬาร ตราลูกโลกได้
ติดต่อองค์กร

อีเมล

info@oranvanich.co.th

ที่อยู่

บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด 27 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร

0-2318-9801-15

LINE@

@oranit

Facebook

OranOfficial


Google maps

ติดตามเพื่อรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลสินค้า เพื่อให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้น เพียงกรอกอีเมล์ด้านล่าง